Korisnički nalog

septičke jame

Septicka jama

Plastične septičke jame su savremeno rešenje za odlaganje otpadnih voda u domaćinstvima, školama, bolnicama, vikend naseljima... Koristimo ih za sakupljanje i delomično čišćenje otpadnih voda.Septičke jame mogu biti:
-neprotočne
-protočne/prelivne Odvod iz protočnih/prelivnih septičkih jama u površinske vode nije dozvoljen, ali ih možemo odvesti u zemlju putem drenažnih kanala, ukoliko pri tome nisu ugroženi izvori vode. Mogu biti naknadno spojene sa istim ili sličnim tankovima i sa kanalizacionim vodom.

Prednosti ovakvog rešenja septičkih jama su:
• Apsolutna nepropusnost
• Otpornost na uticaj podzemnih voda
• Jednostavno postavljanje
• Abrazivno i korozivno otporni


Naše polietilenske septičke jame su apsolutno otporne i na sve vrste hemijskih supstanci koje se koriste u domaćinstvima, tako da im garantujemo dug vek upotrebe Septičke jame se mogu izraditi sa jednom ili sa dve (i više) komora/taložnika (2/3 - 1/3). Broj taložnih komora zavisi od potreba za taloženjem čvrste supstance tj. protoka otpadne vode.